elektryk logo

Nasza firma wykonuje pomiary elektryczne przed odbiorem instalacji oraz przeprowadzamy testy urządzeń, co pozwala zweryfikować poprawność wykonanej pracy zgodnie ze sztuką budowlaną. Jednocześnie wykonujemy pomiary elektryczne okresowe we wszystkich układach instalacji w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także obiektach przemysłowych.

Specjalizujemy się w dokonywaniu przeglądów zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.

Od stanu instalacji elektrycznej zależy bezpieczeństwo ludzi oraz mienia, z tego powodu Prawo Budowlane nakłada na właścicieli i administratorów nieruchomości obowiązek dokonywania okresowych przeglądów elektrycznych (minimum raz na 5 lat).

NIEDOPATRZENIE ZWIĄZANE Z POWYŻSZYM OBOWIĄZKIEM JEST WERYFIKOWANE RÓWNIEŻ PRZEZ FIRMY UBEZPIECZENIOWE.

Nie wierzysz? Sprawdź Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) dla Twojej polisy ubezpieczającej dom lub budynek firmowy, a przekonasz się na własnym przykładzie.

Zaniedbania mogą okazać się bardzo kosztowne. W ogólnych warunkach ubezpieczeń budynków znajduje się klauzula dotycząca OBOWIĄZKU dokonywania przeglądów instalacji. Jeśli dojdzie do wypadku czy pożaru, bez ważnego przeglądu ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania z polisy. Za niedopatrzenie obowiązku kontroli instalacji grozi też grzywna do 5 tys. złotych, bądź odpowiedzialność karna, jeśli ktoś ucierpi w wyniku wypadku.
Jeżeli jesteś właścicielem domu lub mieszkania po remoncie to już teraz zachęcamy do umówienia terminu na przegląd instalacji elektrycznej.

Usługi w zakresie przeglądów i pomiarów elektrycznych:
-przeglądy instalacji elektrycznych,
-przeglądy elektryczne odbiorcze,
-przeglądy elektryczne 5 letnie,
-pomiary elektryczne odbiorcze,
-pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli,
-pomiary okresowe instalacji elektrycznych,
-pomiary instalacji odgromowych,
-pomiary rezystancji uziemień,
-pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych,
-pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych.

Obsługujemy zlecenia w promieniu 200km od Szczecina.

Zapraszamy do kontaktu:
mail: kontakt@elektrycy.szczecin.pl
tel: 785-246-720